قابل توجه مشتریان محترم:

1
نمونه فاکتور رسمی شرکت جهان نوین آریا در تصویر مقابل نشان داده شده است. خواهشمند است در صورت مراجعه و اخذ هر گونه خدمات از نمایندگی های مجاز شرکت، فاکتور رسمی شرکت را طبق نمونه اعلامی و ممهور به مهر رسمی نمایندگی، از ایشان مطالبه و نزد خود نگهداری فرمایید.
2
در صورت مشاهده هر گونه مغایرت بین مبالغ مندرج در صورتحساب ارائه شده و مبالغ مندرج در وبسایت شرکت، لطفا مراتب را جهت پیگیری به واحد امور مشتریان به شماره 42983-021 اطلاع رسانی فرمایید.
3
در صورت تغییر مالکیت خودرو، جهت اصلاح مشخصات مالک جدید در سیستم نرم افزاری شرکت (مشخصات هویتی، تلفن و آدرس و ...) ، لطفا با ارائه اصل مدارک خودرو ، به نمایندگی های مجاز شرکت جهان نوین آریا مراجعه فرمایید.
4
با توجه به اعمال تغییراتی در بازه های سرویس های ادواری شرکت و جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان، خواهشمند است در زمان فروش خودرو، بازه های زمانی و پیمایشی سرویس های ادواری را به مالک جدید اطلاع رسانی فرمایید. (اطلاعات کامل در بخش خدمات پس از فروش/سرویس های دوره ای آمده است)
5
جهت صحه گذاری و تطبیق مبالغ مندرج در فاکتور صادره با تعرفه های شرکت در حوزه قطعات و خدمات، می توانید شماره شاسی خودرو خود را در قسمت "مشاهده سوابق تعمیراتی خودرو" درج و بر اساس تاریخ پذیرش سوابق تعمیراتی را بررسی فرمایید."

سابقه تعمیراتی خودرو

برای مشاهده سابقه تعمیراتی خودرو اطلاعات زیر را وارد کنید