دوره گارانتی خودروها

1- خودروی ارائه شده توسط شرکت جهان‌نوین آریا، از تاریخ تحویل به مشتری برای یک دوره 36 ماهه و کارکرد 80000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) با توجه به شرایطی که در این دفترچه آمده است، گارانتی می‌شود.
2- خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت جهان‌نوین آریا) و دستمزد مربوطه است.
3-هرگونه خدمات گارانتی باید توسط نمایندگی‌های مجاز شرکت جهان‌نوین آریا صورت پذیرد.
4-داغی قطعات تعویض شده گارانتی، متعلق به شرکت جهان‌نوین آریا است.