شرایط اعطای نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش شرکت جهان نوین آریا

الف- امكانات مورد نیاز

1- در اختیار داشتن ملكی به مساحت حداقل 1000 متر مربع در یكی از خیابانهای اصلی و یا معابر پرتردد شهر با عرض حدود 20 متر در مجاورت خیابان شامل:
• دفتر فروش و نمایشگاه به مساحت حداقل 150 متر مربع
• فضا و امکانات تعمیرگاهی به مساحت حداقل 500 مترمربع
• فروشگاه لوازم یدکی به مساحت حداقل 50 مترمربع
• انبار قطعات به مساحت حداقل 100 مترمربع
• محل پارک و فضای باز به مساحت حداقل 200 مترمربع

ب- شرایط عمومی متقاضی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح
3- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
4- داشتن تجربه كافی در امر فروش و خدمات پس از فروش خودرو
5- دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
6- دارا بودن حداقل 25 سال و حداكثر 55 سال سن
7- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
8- اقامت دائم در محل مورد تقاضا
9- داشتن توانایی مالی كافی جهت احداث، ‌استانداردسازی، تجهیز، تامین قطعات یدكی و مدیریت نمایندگی

ج – مدارك مورد نیاز

1- تكمیل فرم درخواست نمایندگی
2- كپی جواز كسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی / كپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی
3- كپی سند مالكیت ملك مورد تقاضا یا اجاره نامه 5 ساله
4- كپی شناسنامه از تمام صفحات
5- كپی آخرین مدرك تحصیلی
6- كپی كارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
7- دو قطعه عكس 4*3 یكسان ازشخص متقاضی كه در سال جاری گرفته شده باشد
8- تعداد چند قطعه عكس واضح و مشخص از امكانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
9- نقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقعیت مكان مورد تقاضا روی آن
10- گردش مالی حساب بانكی متقاضی در 6 ماه اخیر (شامل جمع بدهکار- جمع بستانکار-مانده حساب-معدل حساب-مسدودی و ...)

توضیحات:

1- امتیاز نمایندگی فقط به یك نفر شخص حقیقی اعطاء خواهد شد.
2- وثیقه سپاری به ارزش حداقل پنج میلیارد ریال (معادل 500 میلیون تومان) در رهن شرکت جهان نوین آریا پس از موافقت اعطای نمایندگی و پیش از عقد قرارداد الزامی می باشد.
3- درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارك ارسالی، از محل و امكانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد.
4- تشكیل پرونده و بازدید كارشناسان از محل و امكانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شركت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود.
5- درصورت تأیید درخواست و اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ، شخص متقاضی موظف است مكان مورد نظر را طبق ضوابط شركت استانداردسازی نماید.
6- ارائه اصل مدارك مورد نیاز به شركت جهت تنظیم قرارداد الزامی است كه پس از رؤیت و تطبیق با كپی عودت داده میشود.