اخبار نمایندگی شیراز

شرکت جهان نوین آریا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز غرفه نیسان از ساعت 17 تا 22 متتظر حضور شما دوستداران و علاقه مندان نیسان می باشد. آدرس: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارسزمان: تاریخ ۲۷ تا ۳۰ تیرماه…