نمایندگی فروش و خدمات پس ار فروش شعبه مرکزی - تهران

نمایندگی فروش شعبه مرکزی - تهران
شهر: تهران
کد: 1114
نوع فعالیت نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش
آدرس: تهران – اتوبان شهید لشگری(جاده مخصوص)، کیلومتر 14 ، بلوار ایران خودرو( رو به جنوب)، خیابان زامیاد، شرکت جهان نوین آریا
کد تلفن شهر: 21
تلفن فروش: 8909
ساعت کاری فروش : 8 الی 19
تلفن خدمات پس از فروش : 8909
ساعت کاری خدمات پس از فروش: 17 الی 8 (پنجشنبه ها 13 الی 8)
این نمایندگی به خودروهای زیر خدمات ارائه می کند:
ایکس تریل
جوک

نمایندگی فروش کرج - علمداری
خدمات پس از فروش کرج - علمداری
نمایندگی خدمات پس از فروش مشهد - ورزنده
فروش و خدمات پس از فروش اصفهان - حاجی نیلی
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سمنان - خسروانی
نمایندگی فروش شیراز - قاسم پور
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش بابل-روشن
نمایندگی فروش بابل - روشن
نمایندگی فروش یزد - ایزدی میدانی
نمایندگی خدمات پس از فروش یزد - ایزدی میدانی
نمایندگی فروش تبریز - شعبه اسا
نمایندگی فروش استان هرمزگان - مرادی
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش رنجبر - اردبیل
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش گرگان - جلالی
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شعبه دسترنج ازادی